web9.png
web8.png
web5.png
web3.png
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ DOMAIN NAMEΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδας, το κόστος κατασκευής ιστοσελίδας, το κόστος σχεδίασης ιστοσελίδας και το κόστος προώθησης ιστοσελίδας και αυτοί ενδεικτικά είναι:

 


Το γραφιστικό κόστος αναφέρεται στην σχεδίαση των στατικών ή κινούμενων γραφικών μιας ιστοσελίδας, στην επεξεργασία και εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο, στην σχεδίαση λογότυπου, στην δημιουργία καταλόγων προϊόντων σε pdf ή σε άλλη μορφή για να αποστέλλονται μέσω ενημερωτικών email κτλ...
Όλα τα γραφικά, φωτογραφίες κτλ. που θα σχεδιάσουμε και θα εισάγουμε θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η γρήγορη ταχύτητα κατεβάσματος της ιστοσελίδας και των γραφικών της στον επισκέπτη, όπως επίσης η εμφάνιση της ιστοσελίδας με τα χρώματα και γραφικά της να είναι εντυπωσιακή στα μάτια του επισκέπτη και να αντικατοπτρίζει εξαιρετικά το αντικείμενο και το ύφος της εταιρικής ή της προσωπικής ιστοσελίδας μας.

Το κόστος του προγραμματισμού αναφέρεται στην συγγραφή κώδικα μιας ιστοσελίδας δηλαδή στον προγραμματισμό και κατασκευή των λειτουργιών της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα σε μια φόρμα επικοινωνίας μιας ιστοσελίδας στην οποία ο χρήστης εισάγει στοιχεία, θα πρέπει να γίνει η ανάλογη συγγραφή κώδικα και προγραμματισμός ώστε να δοθούν τις ανάλογες εντολές για την μεταφορά αυτών των στοιχείων που εισήχθησαν είτε σε μια βάση δεδομένων είτε να γίνει η αποστολή στο email του διαχειριστή της ιστοσελίδας ώστε να τα διαχειριστεί μετέπειτα αυτός με τον τρόπο που επιθυμεί.
Είναι πολύ σημαντικός ο προγραμματισμός σε μια ιστοσελίδα και θα πρέπει να γίνεται χωρίς λάθη, ώστε όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας να γίνονται σωστό και αδιάλειπτο τρόπο.

Το κόστος αυτό αναφέρεται στην συγγραφή των κειμένων που τυχόν θα χρειαστεί να συγγραφούν ή να επιμεληθούν και μετέπειτα να εισαχθούν στην ιστοσελίδα μας. Η συγγραφή των κειμένων πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή ώστε να λαμβάνει εύκολα και γρήγορα ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας τις πληροφορίες που θέλουμε να του μεταδώσουμε. Επίσης πολύ σημαντικό είναι στα κείμενα μας να χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο και πυκνότητα λέξεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε και ως λέξεις κλειδιά στις μηχανές αναζήτησης.

Το κόστος αυτό αναφέρεται σε μια σειρά από ενέργειες που μπορούν να γίνουν ώστε να προωθήσουμε την ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στα αποτελέσματα των πρώτων θέσεων των μηχανών αναζήτησης. Επειδή μια άριστα σχεδιασμένη και προγραμματισμένη ιστοσελίδα δεν μας φέρνει από μόνη της στις πρώτες θέσεις κατάταξης των μηχανών αναζήτησης ενδεικτικά αναφέρουμε μια ενέργεια που θα την έφερνε σε υψηλότερες θέσεις που είναι η καταχώρηση της ιστοσελίδας στις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης όπως google, yahoo, msn, in, pathfinder κτλ.

Κάθε ιστοσελίδα για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα όνομα (domain name) και ένα χώρο ιστοφιλοξενίας (hosting) σε κάποιο εξυπηρετητή (server). Το κόστος οποιοδήποτε domain name με κατάληξη .gr είναι 24,60 ευρώ για δύο χρόνια συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. οπότε σε αυτή την περίπτωση μας απασχολεί περισσότερο η σωστή επιλογή του ονόματος και όχι το κόστος του. Το κόστος ενός χώρου ιστοφιλοξενίας όμως (ενδεικτικά θα αναφέρουμε) είναι ανάλογο του όγκου των δεδομένων της ιστοσελίδας μας, του όγκου αποστολής μαζικών ενημερωτικών email που θα στέλνουμε, του όγκου των πληροφοριών που θα διακινούνται μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας μας κάθε μήνα, αν θα χρησιμοποιούμε και πόσες βάσεις δεδομένων, η ταχύτητα του server, η άριστη τεχνική υποστήριξη από άρτια κατηρτισμένους τεχνικούς κτλ... Δηλαδή την επιλογή και το κόστος της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας το επηρεάζουν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που διαμορφώνονται από τις ανάγκες λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή του κατάλληλου χώρου.

Το κόστος αυτό αναφέρεται σε μελλοντικές ανάγκες που τυχόν θα έχει η ιστοσελίδα στην συντήρησή της όπως για παράδειγμα (αναφέρουμε ενδεικτικά) αρχεία backup, τροποποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια της ιστοσελίδας, αναβαθμίσεις σε διάφορες λειτουργίες της ιστοσελίδας κτλ.

Το κόστος αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις ιστοσελίδων e-shop, online εφημερίδων, ή σε διάφορες περιπτώσεις δυναμικών ιστοσελίδων με συχνά μεταβαλλόμενα δεδομένα όπως προϊόντων, καταλόγων, άρθρων κτλ.
Αυτή την μεταβολή των δεδομένων αναλαμβάνουμε να την κάνουμε εμείς είτε μέσω κάποιου μηνιαίου προγράμματος εφόσον ξέρουμε εκ των προτέρων τις μελλοντικές ανάγκες μεταβολής δεδομένων της ιστοσελίδας μας, είτε με κλήση κατά περίπτωση για μεταβολές όταν και εφόσον αυτές παρουσιαστούν μελλοντικά. Επίσης αναλαμβάνουμε να εκπαιδεύσουμε άρτια κάποιο χειριστή με όλες τις γνώσεις οι οποίες θα του είναι απαραίτητες για την μεταβολή δεδομένων όπως για παράδειγμα στα προϊόντα ενός eshop ή σε οποιαδήποτε επιπλέον λειτουργία της ιστοσελίδας θέλει να εκπαιδευτεί.

Το κόστος αυτό αναφέρεται για τη διαφήμιση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο πέραν της καταχώρησής της στις μηχανές αναζήτησης μέσω διαφόρων άλλων τρόπων διαφήμισης όπως ενδεικτικά pay per click διαφημίσεις, διαφήμιση με banners, διαφήμιση μέσω ενημερωτικών email κτλ. Επίσης ένας πολύ διαδεδομένος και αποδοτικός τρόπος διαφήμισης είναι η σύνδεση της ιστοσελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, twitter, youtube κτλ.
 

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση τους. Περισσότερα για τα cookies