web9.png
web8.png
web5.png
web3.png
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ DOMAIN NAMEΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 Συχνές Ερωτήσεις για Ιστοσελίδες

Το domain name είναι η διεύθυνση που πληκτρολογούμε σε ένα web browser (internet explorer, mozzila firefox, google chrome κτλ)για να επισκεφθούμε μια ιστοσελίδα.
Ωστόσο το διαδίκτυο είναι βασισμένο σε διευθύνσεις IP των web servers που περιέχουν τις ιστοσελίδες μας και είναι μοναδική αυτή η διεύθυνση με την οποία ο κάθε web server είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ώστε να αναγνωρίζεται από τους άλλους και έχει αριθμητική μορφή όπως π.χ. 50.87.6.60. Mέσω όμως μιας υπηρεσίας διαδικτύου που ονομάζεται DNS (Domain Name System) γίνεται η μετάφραση ενός domain name σε μια διεύθυνση IP. Γι' αυτό και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα domain name, μια DNS υπηρεσία θα πρέπει να μεταφράσει αυτό το domain name στην αντίστοιχη διεύθυνση IP.
Επίσης κάθε domain name είναι μοναδικό και για να κατοχυρώσετε ένα domain name για την ιστοσελίδα σας, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμο.
Με τον όρο Web Server αναφερόμαστε είτε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (hardware), είτε σε ένα λογισμικό (software)που μας επιτρέπει μέσω του διαδικτύου να αποκτούμε πρόσβαση σε ιστοσελίδες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν. Κάθε webserver έχει μια μοναδική διεύθυνση ip π.χ. 50.87.6.60 ώστε να αναγνωρίζεται από τους άλλους υπολογιστές στο διαδίκτυο.
Κάθε Web Server έχει έναν βασικό διαχειριστή ο οποίος ελέγχει τον διακομιστή. Έτσι όταν ένας χρήστης του διαδικτύου ζητά την άδεια από τον Web Server να προβάλλει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα το αίτημά του ελέγχεται πρώτα από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας ή του διακομιστή και στην συνέχεια αφού παραχωρηθεί η άδεια ο χρήστης μπορεί να προβάλλει την ιστοσελίδα. Η διαδικασία αυτή φαντάζει να είναι πολύπλοκη όμως oι Web Servers είναι ικανοί να επεξεργαστούν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα το δευτερόλεπτο και παρέχουν τις πληροφορίες μιας ιστοσελίδας στον επισκέπτη της σε μηδενικό χρόνο.
Το Web Hosting είναι ο ιστοχώρος (πακέτο φιλοξενίας) για την τοποθέτηση μιας ιστοσελίδας, που έχουμε κατασκευάσει στον υπολογιστή μας, για να την ανεβάσουμε σε έναν web server ώστε αυτή να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες του διαδικτύου πληκτρολογώντας το domain name της ιστοσελίδας.
Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πακέτα φιλοξενίας και για να επιλέξουμε το σωστό πακέτο θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά τις λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας μας όπως π.χ. το χώρο που θέλουμε να καταλαμβάνει στο δίσκο, την κίνηση των δεδομένων μας, το αν θα στέλνουμε μαζικά email, τον πίνακα ελέγχου και τις λειτουργίες που μας παρέχεται για την διαχείριση της ιστοσελίδας μας, η υποστήριξη που παρέχεται και πολλές άλλες πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα πακέτο hosting όπως το backup, web analytics κτλ...
Το Back up μιας ιστοσελίδας είναι η αντιγραφή της σε μια διαφορετική θέση έτσι ώστε ένα αντίγραφο να παραμένει ασφαλές, εάν το αρχικό καταστραφεί ή χαθεί για οποιοδήποτε λόγο. Το backup μπορεί να γίνεται και αυτόματα με βάση την χρονική ρύθμιση που του έχουμε ρυθμίσει π.χ. ημερήσια.
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από προγραμματιστές της εταιρείας Netscape ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο.
Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο υπολογιστών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Για τον λόγο αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγμα το HTTP, το FTP, το telnet κοκ.
Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου γίνεται σε κύρια βάση χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Το SSL λειτουργεί πριν το TCP/IP και μετά τις εφαρμογές υψηλού επιπέδου, όπως είναι για παράδειγμα η προβολή ιστοσελίδων (HTTP), η μεταφορά αρχείων (FTP) και το email (IMAP). Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που κάνει το SSL είναι να παίρνει τις πληροφορίες από τις εφαρμογές υψηλότερων επιπέδων, να τις κρυπτογραφεί και στην συνέχεια να τις μεταδίδει στο Internet προς τον Η/Υ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά και τις ζήτησε.
To E-Shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) είναι μια επιχείρηση που διευθύνεται on-line μέσω μιας ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει όλες τις απαραίτητες εφαρμογές για να πραγματοποιούνται οι παραγγελίες για την αγορά και την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες της και να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά τις συναλλαγές ανάμεσα στην επιχείρηση και τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.
Ο Registered user είναι ένας εγγεγραμμένος χρήστης σε μια online επιχείρηση και του έχουν δοθεί δικαιώματα στις υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση, ανάλογα με αυτά που ορίζονται κατά την εγγραφή του όπως π.χ. να μπορεί να κάνει μια online αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Συνήθως η εγγραφή του χρήστη γίνεται με την αποστολή των πληροφοριών του μέσω μιας φόρμας όπου του δίνεται ένα username (όνομα χρήστη) και ένα password (κωδικός πρόσβασης) για να εισέρχεται με αυτά στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το Security Policy είναι η πολιτική ασφάλειας μιας ιστοσελίδας μιας εταιρείας, ενός οργανισμού κτλ. και περιγράφει πως θα διαχειριστεί, θα προστατεύσει και θα διανείμει τις ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. προσωπικά δεδομένα) των εγγεγραμμένων χρηστών της και επίσης βάζει το πλαίσιο για την ασφάλεια του δικτύου της.
Το E-mail είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που επιτρέπει την αποστολή/λήψη μηνυμάτων, κειμένου, αρχείων εικόνας, ήχου κτλ. ανάμεσα σε χρήστες υπολογιστών που βρίσκονται στο διαδίκτυο και διαθέτουν διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση.
Το Mailbox είναι μια περιοχή αποθήκευσης, για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η περιοχή χωρίζεται συνήθως σε φακέλους για την κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων (φάκελοι Inbox και Outbox).
Τα Newsletters είναι η συντόμευση του newspaper και του informational letter. Το όνομα αυτό το χρησιμοποιούμε για την περιγραφή μιας μαζικής αποστολής ενός ενημερωτικού δελτίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν κατάλογο συνδρομητών εάν φυσικά το επιθυμούν και οι ίδιοι αυτό, διαφορετικά θα πρέπει να τους δίνουμε την δυνατότητα της διαγραφής τους από τον κατάλογο των συνδρομητών. Τα ενημερωτικά αυτά δελτία χρησιμοποιούνται κανονικά από εταιρείες/ιδιοκτήτες μιας ιστοσελίδας για να επικοινωνήσουν με τους αναγνώστες τους.
Το Spam είναι η μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλούς παραλήπτες όταν οι ίδιοι συνήθως δεν το επιθυμούν. Οι αποστολείς spam μηνυμάτων συνήθως σκοπεύουν στη διαφήμιση προϊόντων, υπηρεσιών, ιστοχώρων κτλ. με αυθαίρετο τρόπο. Επίσης αυτού του είδους η αλληλογραφία αναφέρεται και ως junk ή bulk email.
Οι Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) είναι λογισμικό (εταιριών όπως google, yahoo, msn κτλ.) που συγκεντρώνει πληροφορίες και περιεχόμενο από όλους σχεδόν τους web servers και παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητά την πληροφορία που τον ενδιαφέρει με την χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών που θα εισάγει στην εκάστοτε μηχανή αναζήτησης.
Το Keyword είναι η λέξη που ο χρήστης πληκτρολογεί σε μια μηχανή αναζήτησης έτσι ώστε να βρει μία ή περισσότερες ιστοσελίδες που είναι σχετική με αυτή τη λέξη κλειδί.
Το SEO (Search Engine Optimization) είναι η πρακτική σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε αυτή να ταξινομείται όσο ψηλότερα γίνεται στις πιθανές αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης. Το SEO είναι ένα μέσο βοήθειας των πιθανών πελατών ή επισκεπτών για να βρεθεί ένας ιστοχώρος. Η βελτιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές της όλης σχεδίασης του ιστοχώρου, νέο κείμενο για τους τίτλους, τις επικεφαλίδες, τους συνδέσμους κτλ.
Το Web Analytics είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται για να μετρηθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για μια ιστοσελίδα όπως πόσοι χρήστες την επισκέφτηκαν σε ένα χρονικό διάστημα, πόσοι από αυτούς τους επισκέπτες ήταν μοναδικοί, τον τρόπο με τον οποίο επισκέφτηκαν οι χρήστες την ιστοσελίδα όπως από κάποιο σύνδεσμο ή μια μηχανή αναζήτησης και πολλές άλλες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν μια ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως χρήσιμες στους διαχειριστές ενός ιστοχώρου για να καθορίσουν ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς και ποιες έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για την βελτίωση μιας σελίδας.
Είναι η δημιουργία διαφημίσεων με λέξεις-κλειδιά που επιλέγουμε και που είναι λέξεις ή φράσεις σχετικές με μια ιστοσελίδα.
Όταν οι χρήστες θα πραγματοποιήσουν μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας μία από τις λέξεις -κλειδιά η διαφήμισή μας ενδέχεται να εμφανιστεί δεξιά και πιο έντονα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αναζήτησης.
Οι χρήστες μπορούν απλώς να κάνουν κλικ στη διαφήμισή μας για να πραγματοποιήσουν μια αγορά ή για να μάθουν περισσότερα σχετικά με εμάς.
Χρέωση υπάρχει μόνο όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή μας και όχι όταν εμφανίζεται η διαφήμιση.
Το Whois είναι μια εφαρμογή που μπορεί να βρίσκει πληροφορίες με μια IP διεύθυνση ή ένα domain name. Το Whois μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες όπως το όνομα του ιδιοκτήτη, πότε έκανε την καταχώρηση ενός domain κτλ. Οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την εφαρμογή Whois σε σελίδες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία.
Ο Webmaster είναι το αρμόδιο άτομο το οποίο φροντίζει για την καλή συντήρηση και λειτουργία ενός συγκεκριμένου ιστοχώρου στο διαδίκτυο.
Ο Web Developer είναι το αρμόδιο άτομο το οποίο στήνει αρχιτεκτονικά έναν ιστοχώρο και που παρέχει τον απαραίτητο προγραμματισμό για οποιαδήποτε εφαρμογή ή λειτουργία του διαδικτύου.
Ο Web Designer είναι το αρμόδιο άτομο που σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και συντηρεί την ολοκληρωμένη γραφιστική λύση μιας ιστοσελίδας.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση τους. Περισσότερα για τα cookies